[email protected] 0086-17317571902

phụ kiện nền tảng treo

Làm việc ở độ cao tuyệt vời đòi hỏi giải pháp truy cập đáng tin cậy nhất. Hệ thống nền tảng treo SUCCESS cho phép bảo mật ở mức cao nhất. Nền tảng bị treo, dầm mái bằng nhôm và tời nâng lên cùng nhau mang đến những cơ hội chưa từng có và hầu hết tất cả các mức độ bảo mật cao nhất. Do đó bạn làm việc vô tư và đầy tự tin.

Của chúng tôi bị đình chỉ nền tảng phụ tùng thay thế bao gồm: hộp điều khiển điện, điện lực kéo Palăng, khóa an toàn vv