sales@buildinglift.com 0086-17317571902

xây dựng Palăng phụ tùng

SUCCESS sản xuất tời xây dựng với chất lượng rất tốt và hoàn thiện cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi, sức chứa của lồng từ 1000kg đến 2000kg, và được điều khiển bởi động cơ trực tiếp điều khiển và chuyển đổi tần số, để đạt tốc độ thấp hơn 36 m / phút, giữa tốc độ 0-63m / phút và tốc độ cao 0-96m / phút. Và cũng cung cấp các kích thước khác nhau của lồng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt từ khách hàng.